Care Tracker appen - App för spårning via GPS - Stella Care

Care Tracker app

Användarvänlig app för spårning via GPS

Care tracker app

Vi har utvecklat en app som är enkel och användarvänlig. Vår app talar automatiskt om för användaren om något är fel. Till exempel om en GPS-tracker stängs av eller om batterinivån är låg. Om det finns ett geofence på GPS-enheten slår givetvis appen också larm när personen med demens går utanför geofence-området. Användaren kan i sin telefon lätt följa den dementa personens färd via den lilla GPS-trackern – sekund för sekund.

Appen kan laddas ned till iPhone 4 och nyare, och till Android-telefoner.

Så fungerar appen

I appen på din telefon kan du se en lista över dina GPS-tracker. Det finns fyra GPS-tracker knutna till den här telefonen. Ikonen längst till vänster visar status för GPS-trackern. Status kan vara:

  • Normal
  • Varning
  • Larm

Normal anges med en grön bock. Allt är OK. En grå ikon anger att det inte kommer info från GPS-trackern, sannolikt för att den är avstängd. Varning anges med ett gult utropstecken. Det är något användaren måste vara uppmärksam på. Larm anges med ett rött utropstecken, som betyder att GPS-trackern är utanför geofence (elektroniskt staket).

Vid växling från normal till varning eller larm utlöser telefonen ett larm.

Batterisymbolen längst ner till höger anger hur mycket batteri det finns kvar i GPS-trackern. Telefonen talar om när det är ca 3 timmars batteritid kvar i GPS-trackern.

Om man trycker på en GPS-tracker i listan visas GPS-trackerns position på en karta. Positionen uppdateras automatiskt. Pilen anger vilken riktning personen med GPS-trackern går i.

Du kan se din egen position om du önskar det. Din position visas som en blå prick. Det kan vara till hjälp om du befinner dig i ett okänt område eller i ett område utan vägar.

Överst visas namnet på personen som bär GPS-trackern. Dessutom den närmaste adressen. Senaste position visar tidpunkten då GPS-trackern senast har fått en exakt satellitposition.

Kontakta oss

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev publiceras ca. 6 gånger per år. Nyhetsbrevet ger dig den senaste kunskapen om tekniken vi använder för att spåra demens, till exempel vår app för att hitta förlorad demens och nyheter om dem som arbetar med demens, för en enklare vardag.